Terms of Service

Algemene Voorwaarden

Door het geven van een opdracht zijn de Algemene Voorwaarden automatisch aanvaard.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locaties en toestemming om hier te mogen fotograferen. De hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening opdrachtgever. Fotograaf Ronald denkt uiteraard graag mee m.b.t. de wenselijke locatie.

Foto's aanleveren:
De fotograaf zal de foto's binnen 3 weken digitaal leveren. Foto’s worden in 2 versies opgeleverd, 1x in lage resolutie MET mijn logo -deze kunnen jullie op Social Media delen, en 1x jullie keuze in hoge resolutie (JPEG) -klaar om af te drukken. De foto’s kunnen worden gedownload van mijn site. Eventuele afdrukken worden jullie per post toegestuurd. De hoeveelheid foto's staat in de offerte vermeld.

Foto’s zullen nooit onbewerkt afgegeven worden aan de klant! Extra bewerking is in overleg met de fotograaf tegen aanvullende betaling mogelijk. (vb. verwijderen of toevoegen van bepaalde elementen/personen of aanpassingen in lichaamsproporties)

De opdrachtgever is vrij om te bepalen waar de foto's worden afgedrukt, echter de fotograaf is niet aansprakelijk voor kleur/kwaliteitsvermindering van de afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken verzorgen voor de opdrachtgever. De prijs hiervan zal voorafgaand afgestemd worden met de opdrachtgever.

Digitale bestanden:
De digitale bestanden zullen tot 1 jaar na de fotoshoot bewaard blijven. Mocht je foto's willen bijbestellen, dan kan dit binnen het jaar na jullie fotoshoot. De digitale bestanden worden altijd in JPEG formaat aangeleverd.

Uitvoering: 
De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overstemming met de opdrachtgever, in zijn eigen stijl uitvoeren en afleveren.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor minder (goede) foto's waarvan de oorzaak te zoeken is in niet meewerkende kinderen/volwassenen, slechte weersomstandigheden, andere in het beeld springende "mobiele" fotografen/familieleden e.d., aanwezigheid van videograaf of second shooter of mindere door opdrachtgever voorgestelde fotolocaties

Auteursrechten, portretrecht, publicatie en promotie:
Jullie gaan akkoord met het gebruik van de foto's door Fotograaf Ronald voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder op mijn website, webblog, portfolio, advertenties, social media, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien jullie dit niet wensen dan graag voor de fotoshoot aangegeven aan mij als zijnde de fotograaf.

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. De opdrachtgever dient de rechten van de fotograaf vermeld onder Art.25AW(auteurswet) in acht te nemen en bij publicatie van de foto de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen.  Het bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan.

Annulering van de fotoshoot: 
Bij annulering van de fotoshoot binnen 48 uur voor de fotoshoot wordt het volledige bedrag in rekening gebracht (exclusief reiskosten). Bij annulering van de opdracht een maand voor de afgesproken datum wordt 50% van het totale met u afgestemde factuurbedrag in rekening gebracht (exclusief reiskosten). Bij niet komen opdagen voor de fotoshoot dient u de volledige factuur te betalen.

Indien de buitenshoot bij slecht weer niet door kan gaan op de bewuste datum wordt er kosteloos een nieuwe afspraak ingepland.

Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Dit zal zeker wel tijdig met de opdrachtgever besproken worden. Er zal in overleg snel een nieuwe afspraak worden ingepland of een andere oplossing worden besproken.

Betalingsvoorwaarden:
Betaling dient binnen 7 dagen per bank te geschieden, in ieder geval voordat de hoge resolutie foto's u toegestuurd worden. 

Er zal jullie een factuur toegestuurd of overhandigd worden, met hierin vermeld het te gebruiken IBAN rekeningnummer en factuurnummer. Eventuele parkeerkosten zullen achteraf nog in rekening bij opdrachtgever worden gebracht.